Kutsal Yer: “Temenni Tepesi”

Tarihsel süreçte prensler, emirler, valiler ve sultanlar güvenli bir merkez olan Kapadokya’da sığınırlardı. Tüneller ve yer altı şehirlerinde güvenliklerini sağlarlardı. Bu yerlerden bir tanesi de Ürgüp’tür.

Anadolu Selçukluları Devleti Döneminde, sultanların kardeş kavgaları ve Moğol İstilasında, Selçuklu Sultanları IV. Rüknettin Kılıçarslan (sultanlığı 1246-1266) ve III. Alaattin Keykubat da (sultanlığı 1297-1304) Ürgüp’e sığınmışlar, ancak yakalanarak öldürülmüşlerdi.

Anadolu’da Moğol taraftarı Selçuklu Veziri M. Pervane askerlerince Aksaray’da Kılıçarslan’ın şarabına katılan zehir etkili olmayınca Ürgüp’e kaçmış fakat Araslan (Er Arslan) mevkisin deki kayalıklarda yakalanmıştır. Türk geleneklerine göre sultanların kanı akıtılamayacağı için yay kirişi ile boğularak öldürülmüş ve defnedilmek üzere naaşı Konya’ya götürülerek sultanın gömüldüğü Kümbethane’de gömülmüştür.

Ürgüp halkı, Moğollara karşı bağımsız Selçuklu devleti için şehit olan Aslan Gazi’yi 586 yıl geçmesine rağmen unutmamış ve bu hatırayı yaşatmak için Kayseri Valisi Vecihi Paşa tarafından 1852 yılında bu türbenin yaptırılmasını sağlamışlardır.

Türbenin bulunduğu tepeye adını ver “Temenni” sözü Sümerce metinlerde geçer ve “kutsal alan – kurban kesme alanı – dua yeri” anlamına gelmektedir. Bu bilgiler ışığında tepenin çok eski dönemlerden beri önemli bir yer olduğu anlaşılmaktadır.

Kuzeyindeki kaya kütlesi de eski kaynaklarda “Bereku – Bergut” isimleriyle anılan Ürgüp’ün asıl kalesidir. Osmanlı bu tekkeyi “Kılıçarslan Hangahı” olarak kabul edip, türbedar atamış,  sürekli olarak İstanbul’dan ödenek göndermiştir.

Türbenin asıl mermer kitabesi, çivit mavisi zemin üzerine iki sütun olarak yazılı olup, Ürgüp Müzesindedir ve mezarın hece taşında da diğer bir yazıt vardır. Temenni tepesi ve Kılıçarslan Gazi Türbesini ziyarete gittiğinizde Ürgüp’e hakim bir tepeden Ürgüp manzarasıyla baş başasınız.

Ürgüp Temenni tepesindeki türbe içerisinde Aslan Gazi Türbesi ve Dergâhı’na konulmak üzere Vakıflar Hazinesindeki sakal-ı şerif ve Mushaf gönderilmesi hususunda, Padişah Abdülmecid’in emri de yer almaktadır.

Ürgüp kasabasında bulunan Arslan Gazi Türbesi ve Dergâhı’na konulmak üzere Vakıflar Bakanlığı Hazinesinden bir adet sakal-ı şerif ve dört adet Mushaf talep edilmiştir. Vakıflar Bakanlığı Hazinesinde bulunan sakı-ı şerif ve Mushafların değişik yerlere gönderilmesi elbette Padişahımızın hayırlı bir âdetidir. Ancak Vakıflar Bakanının verdiği bilgiye göre adı geçen türbe ve dergâh hakkında herhangi bir vakıf kaydı bulunmamaktadır. Bu nedenle öncelikle bu türbe ve dergâhın durumun araştırılması ve gelecek cevaba göre davranılmasın ya da sakal-ı şerif ve Mushafların hemen gönderilmesi seçeneklerinden birisini uygulanması gerekmektedir. Bu konuda vereceğiniz emirler beklenmektedir.

Güvendiğiniz yazı ve diğer belgeler Padişahımız tarafından incelenmiştir. Kendileri sakal-ı şerifin ve Mushafların Vakıflar Bakanlığı Hazinesi tarafından adı geçen dergaha hemen gönderilmesini uygun bulmuşlardır. Gereğini yapınız.